Comité voor preventie en bescherming op het werk

Personeelsafgevaardigden

Het aantal personeelsafgevaardigden wordt bepaald bij koninklijk besluit.

Het aantal gewone afgevaardigden mag niet lager zijn dan twee en niet hoger dan vijfentwintig. Er moeten inderdaad minstens twee werknemersvertegenwoordigers zijn opdat het Comité geldig zou kunnen functioneren. Wanneer het minimum van twee werknemersvertegenwoordigers niet meer bereikt wordt, wordt het Comité hernieuwd.

Bij koninklijk besluit worden de bijzondere regels voor die verkiezingen vastgesteld.

Regelgeving
  • Artikel 56 en 63 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun wer (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.