Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werking

Het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende de opdracht en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk organiseert de werking van de Comités: het aantal vergaderingen dat ze voorzit, dat het secretariaat verzekert en waaraan ze deelneemt. De leden wordt discretie opgelegd. Het recht op een gepaste opleiding is gegarandeerd aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen. Tenslotte moet het Comité, om goed te kunnen functioneren, over een huishoudelijk reglement beschikken.