Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Werking

Titel 7 van boek II van de codex over het welzijn op het werk organiseert de werking van de Comités: het aantal vergaderingen dat ze voorzit, dat het secretariaat verzekert en waaraan ze deelneemt. De leden wordt discretie opgelegd. Het recht op een gepaste opleiding is gegarandeerd aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen. Tenslotte moet het Comité, om goed te kunnen functioneren, over een huishoudelijk reglement beschikken.