Comité voor preventie en bescherming op het werk

Betwistingen, toezicht, sancties

Indien de regelgeving voor de Comités niet wordt gerespecteerd, kan men zich altijd wenden tot het Toezicht op het Welzijn op het werk of zelfs een zaak aanspannen voor de Arbeidsrechtbank. De inbreuken en de straffen hiervoor zijn voorzien in het Sociaal Strafwetboek