Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://cpbw-ondernemingsraad.be/nl

Nalevingsstatus

Rekening houdend met onderstaande niet-toegankelijke inhoud, voldoet deze website gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen.

De beoordeling van de conformiteit van deze site is gebaseerd op het vereenvoudigd controleverslag van de digitale toegankelijkheid van de FOD BOSA en op een zelfevaluatie door de communicatiedienst van de FOD Werkgelegenheid met onder andere behulp van de BOSA Accessibility Check.

Niet-toegankelijke inhoud

  • De "blockquote" html-tag wordt gebruikt in de inhoud van sommige pagina's om voorbeelden te benadrukken, niet om citaten te markeren.
  • De titeltags worden niet correct gebruikt op de pagina’s:

Voorgestelde alternatieven

Er zijn momenteel geen alternatieven voor de niet-toegankelijke elementen.

Verbeteringsplan

We proberen een oplossing te vinden voor het probleem van het verkeerd gebruik van de "blockquote" html tags. Deze oplossing zal worden geïmplementeerd in een toekomstige update van de site.

Het probleem van de titeltags zal zo snel mogelijk opgelost worden.

Feedback en contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van deze website? U kunt ze naar ons sturen via e-mail naar redac.website@werk.belgie.be.

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over onze website? U kunt het klachtenformulier invullen dat beschikbaar is op onze website www.werk.belgie.be onder de rubriek Contact > Klachten over onze diensten.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
E-mail: contact@federaalombudsman.be
Website: www.federaalombudsman.be

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is op 8/10/21 opgesteld.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 8/10/21.