Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Betrekkingen met de inspectie

  • Het Comité verleent, op vraag van de met het toezicht belaste ambtenaren, zijn medewerking aan deze ambtenaren.
  • Het Comité wijst een afvaardiging aan om de met het toezicht belaste ambtenaren te woord te staan bij hun toezichtsbezoeken.
  • De werknemersvertegenwoordigers in het Comité mogen steeds een beroep doen op de met toezicht belaste ambtenaar.
  • De met het toezicht belaste ambtenaar mag ambtshalve het Comité bijeenroepen en het voorzitterschap van de vergadering op zich nemen.

Regelgeving

  • Artikel II.7-9 codex over het welzijn op het werk
  • Artikel II.7-12 codex over het welzijn op het werk
  • Artikel II.7-26, 3° lid, codex over het welzijn op het werk
  • Artikel II.7-28 codex over het welzijn op het werk

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.