Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Overgang van onderneming

Voor de toepassing van wat volgt dient onder onderneming de juridische entiteit te worden verstaan.

  • Bij overgang krachtens overeenkomst van één of meer onderneming.
  • Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar een  andere onderneming die beiden over een Comité beschikken.
  • Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming met een Comité naar een onderneming zonder Comité.
  • Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende juridische entiteiten die geen wijziging meebrengt in de aard van de technische bedrijfseenheid, blijft het bestaande Comité tot de eerstkomende verkiezingen behouden.

Regelgeving

Artikel 69 tot 75 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.