Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opheffing van de bescherming

De ontslagbescherming, waarvan de beschermde werknemer geniet, kan slechts in twee gevallen opgeheven worden:

  • om een dringende reden die vooraf door het arbeidsgerecht aangenomen werd;
  • of om economische of technische redenen die vooraf door het bevoegd paritair orgaan werden erkend.

Deze opheffing gebeurt dus niet automatisch. De aangehaalde redenen moeten het onderwerp van voorafgaande erkenning hebben uitgemaakt.