Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Cumul van de beschermingsvergoeding met andere vergoedingen

Cumul met de opzeggingsvergoeding

Bij verbreking van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met betaling van een opzeggingsvergoeding, is deze verschuldigde opzeggingsvergoeding niet cumuleerbaar met de beschermingsvergoeding. De beschermingsvergoeding primeert dus over de opzeggingsvergoeding die uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voorvloeit, behalve als deze opzeggingsvergoeding hoger zou zijn.

Cumul met andere beschermingsvergoedingen

De cumul van deze andere vergoedingen (bv. beschermingsvergoeding in geval van het ontslag van een beschermde werkneemster ten gevolge van moederschap) met de bijzondere beschermingsvergoeding is in principe niet uitgesloten.
In sommige gevallen wordt evenwel bepaald dat de andere beschermingsvergoeding niet verschuldigd is, indien de werknemer recht heeft op de bijzondere beschermingsvergoeding.

Dit is het geval bij volgende beschermingsvergoedingen :

  • vergoeding bij onregelmatig ontslag van een vakbondsafgevaardigde ;
  • vergoeding bij onregelmatig ontslag van een werknemer in tijdskrediet ;
  • vergoeding bij onregelmatig ontslag bij de invoering van nieuwe technologieën;
  • vergoeding bij willekeurige afdanking van werklieden.

Cumul van twee bijzondere beschermingsvergoedingen

Verschillende werknemers zijn zowel beschermd als werknemersafgevaardigde of kandidaat-werknemersafgevaardigde voor zowel de raad als het comité. De werknemer kan bij ontslag geen dubbele beschermingsvergoeding vorderen, ook al geniet hij van een bescherming met een dubbele hoedanigheid (comité en raad).

Hetzelfde geldt wanneer de werknemers zowel beschermd is als werknemersvertegenwoordiger in een orgaan en als kandidaat bij de volgende sociale verkiezingen.