Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Over deze website

 

Deze website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg bevat informatie over de oprichting, de werking en de opdrachten van het Comité voor preventie en bescherming op het werk en de Ondernemingsraad.

Meer informatie over deze thema's zijn ook beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg: www.werk.belgie.be