Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Faciliteiten van de werknemersafgevaardigden

Met inachtneming van de organisatorische noodwendigheden van de diensten, moet aan de leden van de werknemersvertegenwoordigers de nodige tijd en faciliteiten worden verleend om hun taken in de beste voorwaarden te vervullen.  

Met "faciliteiten", wordt niet alleen de infrastructuur en het materieel bedoeld, maar ook het toekennen van de nodige tijd en nuttige opleidingen om hun taken te helpen uitvoeren.