Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Telewerk en thuisarbeid - Raadpleging

De thuiswerker, de telewerker inbegrepen, voert zijn werk uit buiten de bedrijfslocatie.  

Het invoeren van deze bijzondere vormen van arbeidsorganisatie in de onderneming zal effect hebben op de organisatie (werkmiddelen, …) en de arbeidsvoorwaarden (verplaatsingen, …) van alle of sommige werknemers. Het zal ook gevolgen hebben op sociaal  en financieel vlak (interactie tussen werknemers, kosten, verzekeringen, …) en op het vlak van het rendement.

De werkgever zal voorafgaand aan de invoering of aanpassing van de arbeidsorganisatie, de ondernemingsraad informeren en raadplegen.

Er wordt dus voornamelijk geïnformeerd en geraadpleegd over de gevolgen voor het werk buiten de bedrijfslocatie (thuis of ergens anders) maar ook over de gevolgen van het invoeren van deze nieuwe arbeidsregeling op de arbeidsorganisatie in de onderneming.