Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepsopleiding en –omscholing - Raadpleging

De werkgever raadpleegt de ondernemingsraad over de maatregelen betreffende de beroepsopleiding en –omscholing.

Er wordt geraadpleegd over de maatregelen van organisatie en uitvoering betreffende de beroepsopleiding en –omscholing van collectieve aard.

Als deze maatregelen op een beperkte groep of individuele werknemers betrekking hebben, worden de betrokken werknemers zelf vooraf geïnformeerd en geraadpleegd door de werkgever. Deze werknemers kunnen zich, indien zij dit wensen, laten bijstaan door een vakbondsafgevaardigde.

De ondernemingsraad kan op dit vlak andere maatregelen nemen.