Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Sociale bevoegdheden

Naast de economische en financiële bevoegdheden beschikt de ondernemingsraad over meerdere sociale competenties.

Deze sociale bevoegdheden omvatten de informatiebevoegdheden, de consultatiebevoegdheden, de beslissingsbevoegdheden en de toezichts- en controle bevoegdheden.

Deze sociale bevoegdheden van de ondernemingsraad werden bepaald door de wet van 20 september 1948 betreffende de organisatie van de economie en door de cao n°9 betreffende de Nationale raad van de arbeid, en daarnaast ook door een aantal andere wettelijke en regelgevende teksten of collectieve arbeidsovereenkomsten.