Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het verslag van de (commissaris-) revisor

De vennootschappen 

In grote ondernemingen moet de commissaris schriftelijk verslag uitbrengen over de jaarrekening en het jaarverslag.   

De VZW’s 

Ook de VZW’s zijn onderworpen aan de controle van de commissarissen.