Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een geschreven verslag betreffende de bijwerking van de basisinformatie

De in het kader van de basisinformatie meegedeelde inlichtingen worden aangevuld en geactualiseerd in een geschreven verslag. Dit verslag moet meegedeeld, becommentarieerd en besproken worden tijdens de vergadering van de ondernemingsraad. Het ondernemingshoofd becommentarieert in het bijzonder de wijzigingen die zich hebben voorgedaan in vergelijking met de basisinlichtingen, de redenen van van deze wijzigingen evenals de derhalve te nemen maatregelen.