Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Documenten medegedeeld aan vennoten

In vennootschappen is het ondernemingshoofd verplicht om aan de ondernemingsraad alle documenten te overhandigen die aan de vennoten worden medegedeeld. 

De aard van deze documenten varieert naargelang de juridische vorm van de onderneming:  

  • Naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen 
  • Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
  • Coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid 
  • Alle vennootschappen 
  • Ontbinding vennootschap