Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het wetenschappelijk onderzoek

De mee te delen inlichtingen inzake het wetenschappelijk onderzoek betreffen het gevoerde en het geplande beleid, de gevolgen ervan en de verwachte of behaalde resultaten. Het gaat om het uitvoerig beschrijven van :  

  • het gevoerde en geplande beleid; 
  • de middelen om dit te doen (financieel, personen, instellingen belast met het onderzoek, enz. …); 
  • de oriëntering van het speurwerk, de ondervonden moeilijkheden; 
  • de behaalde resultaten, …   

De verschillende vormen van wetenschappelijk onderzoek komen hier in aanmerking en de informatie moet meegedeeld worden zowel wanneer het onderzoek binnen of buiten de onderneming gebeurt.