Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het programma en de algemene toekomstverwachtingen van de ondernemingen

Deze inlichtingen betreffen de onderneming, de juridische entiteit, economisch of financieel, en behandelen alle volgende aspecten :  

  • industrieel: de stand van de productie, haar evolutie en de vooruitzichten inzake stijging en daling, ... 
  • financieel: de financiële toestand en de evolutie hiervan, toekomstige financiële middelen, … 
  • commercieel: het ontwikkelen, verlaten of rationaliseren van nieuwe distributiekanalen, … 
  • sociaal: mogelijke evolutie van het personeelsbestand, invloed van de financiële toestand op het personeelsbeleid,… 
  • onderzoek: ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering van de kwaliteit, 
  • investeringen: de geplande investeringen, binnen welke termijn, bedragen van de investeringen en financieringswijze, invloed op de tewerkstelling of de organisatie van de arbeid, …