Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het organogram van de onderneming

Het organogram beschrijft de interne structuur, de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de onderneming. Het moet iedereen toelaten om zich in de globale organisatie te situeren.  

Hierbij wordt een plan van de onderneming gevoegd (lokalisatie van de kantoren, andere lokalen zoals de voorraden, …) evenals een verklarende tabel van de juridische entiteit.

Wanneer de onderneming geheel opgenomen wordt in een groep of een grotere entiteit, moet het organogram de onderneming eveneens situeren in de globale organisatie van deze groep of deze entiteit.