Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De productie en de productiviteit

Alle hier bedoelde inlichtingen moeten over 5 jaar verstrekt worden. Het betreft:  

De evolutie van de productie 

Dit wordt uitgedrukt in volume, aantallen of gewicht, waarde en toegevoegde waarde. 

Het benutten van de economische productiecapaciteit in procenten.  

De economische capaciteit is de capaciteit van het productieapparaat bij een normale bezetting.  Bij de economische capaciteit wordt rekening gehouden met de arbeidsduur, het gebruikt ploegensysteem, het normaal onderhoud van de machines,...

De technische capaciteit daarentegen is de capaciteit die technisch gezien maximaal haalbaar is.  

De evolutie van de productiviteit 

Iedere onderneming kan voor de berekening van de productiviteit de formule kiezen die het best aan de activiteit is aangepast. Belangrijk is wel om van jaar tot jaar dezelfde formule toe te passen.