Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De financiële structuur van de onderneming

De informatie inzake de financiële structuur bestaat uit een toelichting van het gebruikte rekeningenstelsel en een analyse van de financiële structuur voor de laatste vijf jaren.  

Het gebruikte rekeningenstelsel  

De meeste ondernemingen zijn onderworpen aan het algemeen rekeningenstelsel (zie koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel).

Het ondernemingshoofd moet het gebruikte rekeningenstelsel toelichten evenals de verschillende rubrieken om zo de inhoud van de jaarrekeningen te begrijpen.

Voor sommige sectoren werd een bijzonder rekeningenstelsel uitgewerkt: financiële instellingen, portefeuillemaatschappijen, erkende verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, ziekenfondsen.  

De analyse van de financiële structuur 

Deze informatie moet inzicht geven in de rentabiliteit en de financiële positie van de onderneming. 

Hierbij worden de jaarrekeningen van de vijf laatste jaren vergeleken en van commentaar voorzien en worden de voornaamste ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit) weergegeven.