Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De concurrentiepositie van de onderneming op de markt

Deze informatie betreft:  

 • De voornaamste nationale en internationale concurrenten van de onderneming  

Hier worden  niet alleen de namen vermeld van de verschillende concurrenten waarmee de onderneming rekening moet houden.  Voor zover deze inlichtingen beschikbaar zijn kan hier bijvoorbeeld informatie gegeven worden over de producten die deze ondernemingen produceren of verkopen, de evolutie van hun omzet, personeel, resultaten.    

 • De concurrentiemogelijkheden en -moeilijkheden  

Hier worden de sterke en zwakke punten van de onderneming toegelicht voor de volgende punten :  waarom doet onze onderneming het beter of minder goed dan de concurrenten ;  op welke punten heeft de onderneming een voorsprong op de concurrenten ; waar is de onderneming benadeeld ten opzichte van de concurrentie; waarom koopt een klant ons product;  of waarom verkiest hij het product van een concurrent (prijs, kwaliteit, service, vlugge leveringstermijn, groter assortiment, levensduur,...)?  

 • De afzetgebieden      

Het betreft hier de bestemming van de verkochte producten.  

 • De aan- en verkoopcontracten en -akkoorden met fundamentele en duurzame gevolgen      

Het betreft hier de belangrijke elementen van contracten en akkoorden met een looptijd van minstens een jaar en met een zekere belangrijkheid.  Niet de volledige tekst moet aan de ondernemingsraad voorgelegd worden, maar enkel de belangrijke bepalingen ervan.  Vooral de concrete gevolgen voor de onderneming worden hier toegelicht.    

 • De contracten gesloten met de FOD Economie 
 • De methodes voor de commercialisering van de producten     

Deze informatie betreft :

 • de distributiekanalen;  
 • de verkooptechnieken : reclame, handelsbeurzen, klantenbezoek, enz.; 
 • de beduidende gegevens betreffende de distributiemarges.    

 

 • De evolutie van de omzet over vijf jaar  

Het betreft hier de omzet gerealiseerd in de vijf laatste jaren, met aanduiding in procenten van het aandeel dat verwezenlijkt wordt op de binnenlandse markt, in de Europese Unie en in de andere landen.

 • Het niveau en de evolutie van de kost- en verkoopprijzen  

De evolutie van de kost- en verkoopprijzen moet in principe gegeven worden per eenheid. Indien dit niet mogelijk is kunnen inlichtingen verstrekt worden per groep van producten of voor een aantal representatieve producten.  Deze inlichtingen moeten in verband gebracht worden met de te verstrekken inlichtingen betreffende de kostenstructuur voor dezelfde producten, productgroepen of representatieve producten.

 • De marktpositie  

De marktpositie van de onderneming en de evolutie ervan in het binnenland, de Europese Unie en de andere landen.

Om de evolutie van de positie van de onderneming te bepalen, moeten deze gegevens meegedeeld worden voor de laatste vijf jaren.