Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De budgettering en de kostprijsberekening

De budgetteringsmethode   

De meegedeelde informatie  betreft de door de onderneming gebruikte methode bij het opstellen van het budget evenals de wijze waarop het opgesteld budget wordt gebruikt.

Het opstellen van een budget bestaat uit het definiëren van de doelstellingen en de toekomstige activiteit van de onderneming in termen van geraamde uitgaven en inkomsten.

Het eigenlijke budget mag, maar moet niet verstrekt worden.  In de periodieke informatie moeten de cijfers van het voorbije kwartaal wel vergeleken worden met het budget.  

De berekeningsmethode van de kostprijs 

De methode die in de onderneming voor de berekening van de kostprijs wordt gebruikt, moet toegelicht en verklaard worden. Het betreft dus een uitleg over de berekeningsmethode.  

De structuur van de kosten  

De structuur, de bedragen, de evolutie van de kosten moeten uitgelegd worden. Het betreft hier in het bijzonder grondstoffen, afschrijvingen, loonkosten, productiekosten, algemene kosten,...