Comité voor preventie en bescherming op het werk

Bij overgang krachtens overeenkomst van één of meer ondernemingen

  • de bestaande Comités blijven gewoon verder fungeren, wanneer de betrokken ondernemingen hun aard van technische bedrijfseenheid behouden.

De BVBA A exploiteert een onderneming op industrieterrein A. De BVBA B doet hetzelfde op industrieterrein B. De twee ondernemingen stellen elk voldoende personeel tewerk zodat zij beide een Comité hebben. De twee BVBA’s fuseren tot een nieuwe BVBA. De twee ondernemingen op industrieterrein A en B blijven verder functioneren. De beide Comités blijven tevens gewoon verder functioneren. Bij de volgende sociale verkiezingen zal worden nagegaan of beide ondernemingen nog steeds als aparte technische bedrijfseenheid moeten beschouwd worden. In de ver- onderstelling dat dit zo is en zij beiden nog steeds voldoende personeel tewerk- stellen, zullen zij elk afzonderlijk verkiezingen organiseren en blijven de Comités apart functioneren

  • In de anderen gevallen wordt tot de eerstkomende verkiezingen het Comité van de nieuwe onderneming als volgt samengesteld: het bestaat uit al de leden van de Comités die vroeger werden verkozen bij de betrokken ondernemingen, tenzij de partijen er anders over beslissen. Dit Comité fungeert voor het geheel van het personeel van de betrokken ondernemingen tot de volgende sociale verkiezingen.

 

Regelgeving
  • Artikel 70 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.