Comité voor preventie en bescherming op het werk

Bij overgang krachtens overeenkomst van een gedeelte van een onderneming naar een andere onderneming die beiden over een Comité beschikken

  • De bestaande Comités blijven fungeren indien de bestaande technische bedrijfseenheden ongewijzigd blijven;
  • Indien de aard van de technische bedrijfseenheden gewijzigd wordt, blijft het Comité fungeren in de onderneming waarvan een gedeelte overgaat;
  • De personeelsafgevaardigden van het Comité, tewerkgesteld in het gedeelte van de onderneming dat overgaat, worden toegevoegd aan het Comité van de onderneming waarnaar het bedoelde gedeelte is overgegaan.

De BVBA C exploiteert een onderneming in stad C. De BVBA D doet hetzelfde in stad D. De twee ondernemingen stellen elk 100 werknemers tewerk zodat zij beiden een Comité hebben. Een afdeling van onderneming C gaat over naar onderneming D. De aard van de technische bedrijfseenheden wordt gewijzigd. In de overlatende onderneming C blijft een eventueel afgeslankt Comité verder functioneren. Het bestaat uit de verkozen werknemersvertegenwoordigers tewerkgesteld in de afdelingen die niet overgedragen werden. In de overnemende onderneming D blijft het bestaande Comité verder functioneren. Het wordt aangevuld met de werknemersvertegenwoordigers verkozen in het Comité van de overlatende onderneming C en die werken in de afdeling die overgenomen wordt

 
Regelgeving
  • Artikel 72 van de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 18 september 1996)

De regelgeving is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de rubriek Welzijn op het werk > Regelgeving.