Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Andere vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

De wet somt de andere toegelaten verbrekingswijzen op, waarvoor geen speciale procedure gevolgd moet worden. De opsomming in de wet is exhaustief.

Het betreft :

  • de afloop van de termijn;
  • de voltooiing van het werk waarvoor de overeenkomst werd gesloten;
  • de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de werknemer;
  • het overlijden van de werknemer;
  • overmacht;
  • het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.